5 způsobů, jak praktikovat mindfulness v každodenním životě
Mindfulness: 5 způsobů, jak ji praktikovat v každodenním životě
24.01.2024
Realty Income (O) - moje oblíbená dividendová akcie
Realty Income (O) – moje oblíbená dividendová akcie
23.02.2024

Pasivní příjem jako cesta k finanční nezávislosti

7.02.2024

Pasivní příjem může mít mnoho podob a je přístupný téměř každému, kdo je ochoten investovat čas a zdroje do jeho budování. Nabízí nejen finanční stabilitu v nejistých dobách, ale také možnost žít život podle vlastních představ, bez závislosti na tradičním zaměstnání.

Tento článek prozkoumá koncept pasivního příjmu, jeho význam pro dosažení finanční svobody a různé strategie k jeho budování. Zvláštní pozornost budu věnovat dividendovému portfoliu jako efektivní metodě budování finanční nezávislosti a take se podělím o to, jaký nástroj používám k maximalizaci výnosů z mého dividendového portfolia.

Na konci článku naleznete tip na nástroj, který mi pomohl navýšit příjmy z mého portfolia a naučil mě lépe investovat.

Co je pasivní příjem a jeho důležitost pro finanční nezávislost

Pasivní příjem je často chápán jako snadná cesta k finanční nezávislosti, kde peníze přicházejí bez nutnosti aktivní práce. Ve skutečnosti vytvoření stabilního zdroje pasivního příjmu vyžaduje značný čas, úsilí, kapitál a často i přijetí určitého stupně rizika na začátku. Na jeho základu leží investice do zdrojů, které postupně generují příjem bez aktivního zásahu. Například nájemné z nemovitostí, dividendy z akcií nebo příjmy z autorských práv jsou klasickými příklady. Důležitým rozlišením od aktivního příjmu je, že pasivní příjem nevyžaduje vaši každodenní práci nebo účast. Jednou z hlavních výhod pasivního příjmu je jeho schopnost poskytovat finanční zabezpečení a svobodu. Pasivní příjem může usnadnit dosažení finanční nezávislosti, což umožňuje jednotlivcům věnovat více času osobním zájmům, rodině nebo cestování, aniž by byli závislí na tradičním zaměstnání.

Důvody pro budování pasivního příjmu

Existuje mnoho důvodů, proč lidé usilují o vytvoření pasivního příjmu. Mezi klíčové motivace patří:

 • Finanční zabezpečení: Pasivní příjem poskytuje další finanční polštář, který může pomoci v nečekaných situacích nebo při poklesu hlavního příjmu.
 • Svoboda a flexibilita: Umožňuje větší volnost v tom, jak trávíte svůj čas, snižuje závislost na tradičním zaměstnání.
 • Možnost raného důchodu: S dostatečným pasivním příjmem můžete dosáhnout finanční nezávislosti a přestat spoléhat na denní práci dříve.
 • Doplňkový příjem: Pasivní příjem může sloužit jako doplněk k aktivnímu příjmu, zvyšující celkovou životní úroveň.
 • Odkaz a stabilita pro rodinu: Poskytuje budoucí finanční stabilitu pro vaše blízké a přispívá k dlouhodobému rodinnému bohatství.

Tyto motivace přivedly také mne k zájmu o pasivní příjem a odstartovaly jeho budování..

Možnosti jak budovat pasivní příjem

Pro budování pasivního příjmu existuje řada strategií, které mohou pomoci dosáhnout finanční nezávislosti. Každá metoda vyžaduje specifický přístup a plánování:

 • Investice do dividendových akcií: Vybírání společností s historií stabilního a rostoucího vyplácení dividend může poskytnout pravidelný pasivní příjem. Důležité je provést důkladný výzkum a vybrat akcie s dobrým výhledem dlouhodobého růstu a finanční stability.

 • Nemovitosti: Investice do nemovitostí a jejich pronájem je klasickou cestou k pasivnímu příjmu. Úspěch v této oblasti vyžaduje správný výběr lokality, správu nemovitostí a pochopení trhu s nemovitostmi.

 • Online podnikání: Vytvoření online obsahu, jako jsou blogy, e-knihy nebo online kurzy, může generovat pasivní příjem prostřednictvím prodeje, reklamy nebo affiliate marketingu. Tato metoda vyžaduje počáteční investici času a úsilí do vytvoření kvalitního obsahu a jeho propagace.

 • Peer-to-peer (P2P) půjčování: Investování prostřednictvím P2P platform umožňuje poskytovat úvěry jednotlivcům nebo podnikům a získávat příjem z úroků. Tento přístup vyžaduje pečlivé hodnocení rizik a výběr důvěryhodných platforem.

 • Licencování produktů nebo vynálezů: Vytvoření produktu nebo vynálezu, který je možné licencovat jiným společnostem za úplatu, může přinést pasivní příjmy z licenčních poplatků.

Každá z těchto cest k pasivnímu příjmu vyžaduje specifické znalosti, dovednosti a počáteční investici, ať už časovou, finanční, nebo obojí. Důležité je pečlivě zvážit vlastní cíle, zdroje a toleranci k riziku při volbě nejvhodnější strategie. Nejdostupnější možností je z mého pohledu vytvoření dividendového portfolia a tuto cestu jsem také zvolil.

Moje cesta: Dividendové portfolio

Ve své cestě k finanční nezávislosti jsem se rozhodl využít síly dividendového portfolia. Tvorba dividendového portfolia je přístupná téměř každému a začít můžete i s malým kapitálem několika tisíc korun. Tato metoda pasivního příjmu spočívá v investování do akcií společností, které pravidelně vyplácejí část svého zisku ve formě dividend svým akcionářům. Při investování do dividendových akcií je dobré zohlednit několik důležitých aspektů:

 • Výběr akcií: Zaměřil jsem se na společnosti s dlouhodobou historií stabilního vyplácení a růstu dividend. Samostatný článek jak vybírám akcie naleznete zde.

 • Reinvestování dividend: Jedním z klíčů k růstu mého portfolia bylo reinvestování obdržených dividend zpět do nákupu dalších akcií, což umožnilo využití efektu složeného úročení.

 • Dlouhodobý horizont: Pasivní příjem z dividendového portfolia jsem považoval za dlouhodobou investici, což znamenalo, že jsem se vyhýbal impulzivním rozhodnutím založeným na krátkodobých tržních výkyvech.

Investování do dividendových akcií stále vyžaduje získat znalosti a dovednosti, nicméně dnes už jsou nástroje díky kterým s tím může začít opravdu každý a průběžně se vzdělávat. Dividendové portfolio mi poskytlo cenný zdroj pasivního příjmu, který se postupně zvyšuje s každým měsícem díky pečlivému výběru akcií a strategii reinvestování. Tento přístup vyžaduje trpělivost a důslednost, ale výsledky stojí za to a blížím se svému prvnímu velkém investičnímu cílí o kterém se rozepíšu zase příště. 

Mohu si vytvořit pasivní příjem z dividend i když tomu nerozumím?

Vytváření příjmu z dividend může být atraktivní myšlenkou pro mnohé, zejména pro ty, kteří hledají způsoby, jak generovat pravidelný příjem z jejich investic. Avšak, otázka, zda je možné dosáhnout tohoto cíle bez hlubokého porozumění investičnímu procesu, je zásadní. Z mého pohledu to možné je. I já sám jsem začínal bez hlubokých znalostí o investování jen s povědomím toho, jak to funguje a čeho chci dosáhnout.

Začínáme s povědomím

Základní povědomí o tom, co jsou dividendy a jak fungují, je nezbytné. Dividendy jsou podíly na zisku, které společnost vyplácí svým akcionářům. Ne všechny společnosti však vyplácejí dividendy, a ty, které je vyplácejí, mohou mít různou frekvenci a výši vyplácení. Porozumění těmto základním principům je prvním krokem k vytvoření příjmu z dividend. Díky moderním technologiím a široké dostupnosti finančních informací online je snazší než kdy předtím získat základní finanční vzdělání. Existuje mnoho online kurzů, webinářů, blogů a videí, které jsou zaměřeny na začátečníky a pokrývají základy dividendového investování. Tyto zdroje vám mohou pomoci získat potřebné povědomí.

Výběr správné platformy

Výběr správné investiční platformy nebo brokera je zásadním krokem na cestě k úspěšnému investování do dividendových akcií, zejména pro ty, kteří se na tomto poli cítí méně zkušeně. Broker je subjekt, který vám může prostřednictvím své platformy umožnit nákup / prodej akcií. Správná platforma může značně usnadnit proces investování, poskytnout cenné informace a nástroje a pomoci vám dosáhnout lepších výsledků.

Pro začínající investory je klíčové, aby byla investiční platforma intuitivní a snadno použitelná. Dále je důležité si uvědomit, že všechny platformy a brokeři účtují určité poplatky, které mohou ovlivnit vaši celkovou návratnost. Tyto poplatky mohou zahrnovat provize za obchody, měsíční nebo roční poplatky za údržbu účtu a další náklady spojené s určitými službami. Mezi velice oblíbené brokery patří například DEGIRO. Tato platforma je velice intuitivní s nízkými poplatky. 

Vzděláváni a nástroje pro analýzu

Nejdůležitější části pro budování finanční nezávislosti prostřednictvím pasivního příjmu je získat kvalitní informace. V dnešní době je internet plný zaručených investičních tipů a triku, nicméně většina z nich není kvalitní. Já osobně už jsem vzdal hledání na internetu a ověřování zda daná informace je kvalitní nebo ne. Co se týče vzdělávání několik měsíců aktivně používám a spoléhám na platformu Bulios Black.

Bulios BLACK - Unikátní investiční nástroje a vzdělávací platforma
analýzy, profesionální portfolia, férová cena akcíí, tipy na zajímavé akcie

Sám aktivně Bulios BLACK používám, posunul mé portfolio na novou úroveň a proto vám jej mohu vřele doporučit v souladu s kodexem.

Recenze - Bulios BLACK a 10% sleva

Platforma Bulios Black mi nabízí kvalitní nástroje a informace od odborníků a insiderů, které podporují budování efektivního dividendového portfolia a generování pasivního příjmu. Umožňuje přístup k modelovému dividendovému portfoliu sestavenému a udržovanému profesionály pro inspiraci. Nabízí pravidelné analýzy dividendových akcií, které usnadňují rozhodování o jejich zařazení do portfolia. Unikátní funkcí jsou férové ceny akcií, díky nimž lze rozpoznat výhodné investiční příležitosti. Portfolio tracker umožňuje plánovat generování pasivního příjmu a poskytuje přehled očekávaných měsíčních dividend.

Tato platforma posunula moje investování na novou úroveň, a proto ji vřele doporučuji. Umožňuje snadný start do světa investic a poskytuje jistotu, že neuděláte chybný krok. S kvalitními informacemi, které platforma nabízí, můžete bezpečně zakoupit svou první dividendovou akcii a vydat se na cestu k finanční nezávislosti.